Neurofeedback - Wat is het? Ons brein is de dirigent van ons bestaan; het complexe samenspel van leven, leren, creëren en presteren.  Hersengolven, de elektrische pulsen waarmee de hersenen communiceren, kunnen we meten aan de  buitenkant van de schedel. De hersenen zijn onderdeel van het zenuwstelsel. Dit zenuwstelsel controleert  samen met de hersenen alle lichaamsfuncties zoals spierspanning, temperatuur, hartslag en bloeddruk. Al  deze functies zijn met elkaar verbonden en hebben invloed op elkaar.   Bij neurofeedback meten we hersengolven. De computersoftware meet de elektrische activiteit in de  hersenen, net als bij een EEG. Dit gebeurt pijnloos en non-invasief, dat betekent dat er fysiek niets in het  hoofd gaat. Als er hersengolven uit balans zijn of er is te veel turbulentie, dan stopt de software het beeld of  het geluid waar je naar kijkt of luistert. Op die manier krijgen de hersenen informatie over wat ze zojuist  gedaan hebben. Hoe vaker je dit doet, hoe meer de hersenen aannemen dat de hersengolven zonder  turbulentie de normale dagelijkse staat is waarin we moeten verkeren. Het werkt net als bij zwemmen of  fietsen. Het duurt bij de één wat langer voordat het is aangeleerd dan bij de ander, maar je verleert het  nooit meer. Prettig is dat je er niets voor hoeft te kunnen of weten en dat je niet over je problemen hoeft te  praten. Je kijkt naar het beeld, luistert naar het geluid en de hersenen doen de rest. Ook al zijn de redenen  waarom je met neurofeedback begint wellicht moeilijk, het proces zelf is uiterst simpel.   Neurofeedback is vooral een plezierige ervaring en geeft snel merkbaar resultaat.  Hoe verloopt een sessie? Kom je bij ons in De Praktijk, dan volgt er eerst een (gratis) kennismakingsgesprek, een intake, en een  (gratis) proefsessie. Daarin inventariseren we wat jouw specifieke klachten zijn. Ook vul je een vragenlijst in. Met deze lijst kunnen we de vooruitgang die je boekt, periodiek bijhouden. Bij kinderen komen meestal de  ouders mee, die helpen met het invullen van de lijst. Wanneer daar behoefte aan is volgen er ook gesprekken  met partners, leerkrachten of familieleden.  Daarna maken we een planning. Gemiddeld zijn tussen de 10 en 30 sessies nodig, dit is per persoon  verschillend.   Neurofeedback werkt met sensoren die op het hoofd worden geplakt. Twee op de schedel en twee op ieder  oor. We gebruiken hiervoor een geleidingsgel. De sensoren meten de hersengolven die worden doorgegeven  aan een computer. Op een aparte monitor kan de trainer meekijken naar jouw hersenactiviteit terwijl jij op  een andere monitor naar beelden kijkt of luistert naar muziek.   Op je monitor stopt af en toe het beeld of geluid. Dit is omdat er onbalans of turbulentie in de hersengolven  wordt gemeten. De hersenen reageren hierop door meer gebalanceerde hersengolven te creëren. Dit vindt  allemaal plaats in een fractie van een seconde. Zo leren de hersenen in balans te raken.  Deze sessies duren ongeveer een uur. Na enkele sessies kun je al merken dat er iets is veranderd. Het kan ook zijn dat je directe omgeving het eerder merkt dan jijzelf.  Je kunt altijd een afspraak maken voor een vrijblijvend informatiegesprek. Bel 023 – 551 71 11 of stuur ons een e-mail: info@depraktijkhaarlem.nl Klik hier voor de tarieven & vergoedingen © De Praktijk 2011 Stresshantering Concentratieverbetering Traumaverwerking