Tarieven & vergoedingen van De Praktijk Een sessie van een uur kost € 80,- Het intakegesprek kost € 85,- Bij een vervolgsessie bereken ik voor iedere 5 minuten langer dan een uur € 5,- Vergoedingen Zorgverzekeraar  Ik ben een erkend behandelaar en aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG Ben je aanvullend  verzekerd, dan is vergoeding mogelijk onder de noemer ‘natuurgeneeskundige behandeling’. Dit  valt onder de Alternatieve Geneeswijzen. Omdat de natuurgeneeskundige behandeling onder de  aanvullende verzekering valt, hoef je hierover geen eigen risico te betalen.   Klik hier voor een overzicht van zorgverzekeraars in 2019 zoals bekend bij de VBAG en RBCZ of  informeer bij je verzekering. Om volledige zekerheid over de vergoeding te hebben adviseer ik  contact op te nemen met de zorgverzekeraar, vraag dan of een natuurgeneeskundig consult in  jouw pakket zit, noem geen specifieke behandelmethode om verwarring te voorkomen. Vermeld  hierbij dat De Praktijk/Petra Beets aangesloten is bij de VBAG en opgenomen is in de Zorgzoeker  van de VGZ voor Alternatieve zorg - Natuurgeneeskunde. Ook ben ik aangesloten bij de RBCZ, Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. De  stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren in de complementaire  zorg (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.   De Praktijk is lid van De Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland en aangesloten bij het  Holos Netwerk en lid van hulpnaongeval.nl    Ik word regelmatig bij- en nageschoold om mijn kennis van zowel psycho-sociaal als medisch up to  date te houden.   PGB Je kunt in sommige gevallen ook gebruikmaken van je PGB (persoonsgebonden budget). Werkgever Wordt er van je verwacht dat je op het werk beter gaat presteren? Dan is het tevens mogelijk je  werkgever een bijdrage te vragen. Je betaald per pin of contant na afloop van een sessie.  Niet nagekomen of binnen 24 uur afgezegde afspraken worden in rekening gebracht. De  kosten hiervoor zijn € 50,00 en zijn niet declarabel bij de zorgverzekeraar. Zie voor verdere  bepalingen onze Algemene Voorwaarden  Privacyverklaring  Betrouwbaarheid is een belangrijke factor in mijn dienstverlening en mijn omgang met klanten. Ik  respecteer uw privacy en behandel uw persoonlijke gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk, volgens  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Lees hier de privacyverklaring van De Praktijk. Algemene gegevens De Praktijk KvK nummer: 34 33 23 51 BTW nummer: NL820582128B01 ING bank: NL16 INGB 065.55.19.912 Voor klachten over de behandeling kunt u zich voor het klachtrecht wenden tot de VBAG en voor  het tuchtrecht tot de stichting TCZ. Ik ben aangesloten bij de geschilleninstantie Quasir, met de  geschillencommissie Zorggeschil. De Praktijk 2011/2020 Stresshantering Concentratieverbetering Traumaverwerking